मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सांगली जिल्ह्यात स्वागत

0

सांगली : राज्याचेमुख्यमंत्रीदेवेंद्रफडणवीसयांचेआजसकाळीकवलापूरमैदानहेलिपॅडवरआगमनझाले.त्यांच्यासमवेतसहकारमंत्रीतथासांगलीजिल्ह्याचेपालकमंत्रीसुभाषदेशमुख,अपरमुख्यसचिवप्रवीणसिंहपरदेशीहोते.हेलिपॅडवरकृषिराज्यमंत्रीसदाभाऊखोत,कृष्णाखोरेविकासमहामंडळाचेउपाध्यक्षआणिखासदारसंजयपाटील,प्रशासनाच्यावतीनेविभागीयआयुक्तडॉ.दीपकम्हैसेकरतसेचकोल्हापूरपरिक्षेत्राचेविशेषपोलीसमहानिरीक्षकविश्वासनांगरे-पाटीलयांनीत्यांचेस्वागतकेले.यावेळीआमदारसुरेशखाडे,आमदारसुधीरगाडगीळ,जिल्हापरिषदअध्यक्षसंग्रामसिंहदेशमुख,महापौरसंगीताखोतयांच्यासहजिल्हाधिकारीवि.ना.काळम,पोलीसअधीक्षकसुहेलशर्मा,महानगरपालिकेचेआयुक्तरविंद्रखेबुडकरयांच्यासहअन्यपदाधिकारी,अधिकारी  उपस्थितहोते.

Rate Card

shree ram advt

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.