Sangli | २३ कोटी ५१ लाख २५ हजार ७३४ ची रक्कम वसूल | राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये सांगली जिल्हयामध्ये तब्बल ७२०२ प्रकरणे निकाली

0

९० वर्षाच्या वृध्देच्या दिवाणी प्रकरणातही  यशस्वी तडजोड

 सांगली : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणमुंबई यांच्या निर्देशानुसार सांगली जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हयातील प्रलंबित प्रकरणेदावापूर्व प्रकरणेस्पेशल ड्राईव्ह मध्येट्राफिक ई चलन प्रकरणे ४८७४ अशी एकूण ७२०२ प्रकरणे निकाली करण्यात आली.  न्यायालयातील दिवाणी व फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंका व इतर वसुलीची प्रकरणे तसेच सहकारकामगारऔद्योगिकग्राहक न्यायालयाची प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. सांगली जिल्हयामधून एकूण रक्कम २३ कोटी ५१ लाख २५ हजार ७३४ इतक्या रक्कमेची प्रकरणे तडजोड करण्यात आली.

                  सदर लोकन्यायालयाचे आयोजन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथाजिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. अजेय राजंदेकर, , सांगली यांचे मार्गदर्शनाखाली आयोजित करणेत आले.       

                  या दिवशी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे व न्यायमूर्ती अभय आहुजान्यायमूर्तीउच्च न्यायालयमुंबई व पालक न्यायमूर्तीसांगली जिल्हा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.      त्यांनी  मोटार अपघात दावा प्राधिकरणाच्या पॅनेलच्या ठिकाणी उपस्थित राहूनपॅनेल संदस्यासोबत  इंन्शुरन्स कंपनी व संबंधीत अर्जदार यांच्यामध्ये तडजोडीचा यशस्वी प्रयत्न केला. संबंधीत अर्जदार यांना इन्शुरन्श कंपनीकडून न्यायमूर्ती उच्च न्यायालयमुंबई यांचेहस्ते ठरलेल्या रक्कमेचा धनादेश व पुष्पगुच्छ देण्यात आले.  तसेच कौटुंबिक न्यायालयामध्ये चार वैवाहिक प्रकरणांमध्ये यशस्वी तडजोड करून व त्यांना सुखाने संसार करण्याकरीता शुभेच्छा देवून गौरविण्यात आले.  ९० वर्षाच्या वृध्देचे दिवाणी प्रकरणही  यशस्वीपणे तडजोड करण्यात आली.

                  सदरच्या लोकअदालती दिवशी जिल्हा न्यायाधीश आर. के. मलाबादे व इतर न्यायीक अधिकारी उपस्थित होते.  लोकअदालत यशस्वीरित्या पार पाडण्याकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणसांगलीचे सचिव प्रविण कि. नरडेलेयांनी उपस्थित सर्व मान्यवर अतिथीन्यायिक अधिकारीसरकारी वकीलवकील बारचे अध्यक्ष व सदस्य या सर्वाचे आभार मानले.  या लोकअदालतीचे नियोजन जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक व्ही.व्ही. कुलकर्णीअधिक्षक शुभदा कुलकर्णीसहाय्यक सचिन नागणे व नितीन आंबेकर  यांनी केले.  लोकअदालतीस पक्षकारांचा सहभाग मोठया प्रमाणामध्ये होता.

Rate Card

shree ram advt
Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.