जत तालुक्यासाठी १ कोटीचा निधी | वाचा‌ कोणत्या ‌गावात होणार विकासकामे

0

जत तालुक्यातील विविध गावे तसेच अनेक वाड्या वस्त्यांवरील कामे तत्परतेने केली जाणे गरजेचे होते. याअनुषंगाने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरवठा केला होता. यासाठीच अनुसुचीत जाती उपयोजनेअंर्तगत अनुसुचीत व नवबौध्द वस्तींच्या घटकांचा विकास करणे योजनेअंतर्गत १ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून या योजनेअंतर्गतची कामे लवकरच सुरु केली जातील.

Rate Card

म्हैसाळ योजनेचे पाणी जत पूर्व भागात खळखळू लागले सविस्तर वृत्त पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा

 

View this post on Instagram

A post shared by sankettimes (@sansankettimes)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.