जत तालुक्यात 11.3 मि.मी. पाऊस

0

सांगली : जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात सरासरी 2.7  मि. मी. पावसाची नोंद झाली असून जत तालुक्यात 11.3 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात पडलेला पाऊस व कंसात 1 जुन पासून आत्तापर्यंत पडलेल्या पावसाची तालुकानिहाय आकडेवारी मि. मी. मध्ये पुढीलप्रमाणे. मिरज 2.4 (614.2), जत 11.3 (578.1), खानापूर – विटा 0.6 (412.7), वाळवा इस्लामपूर 1.8 (752.3), तासगाव 0.9 (489.4), शिराळा 1.5 (1545.4), आटपाडी 0.3 (385.9), कवठेमहांकाळ 1.3 (394.2), पलूस 2.8 (629.8), कडेगाव 0.0 (505.7).

Rate Card

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.