अबब..महाराष्ट्राच्या या विभागाकडे नोव्हेंबरअखेर १२ हजार ९५२ कोटी रूपयांचा महसूल जमा

0
मुंबई : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरअखेर १२ हजार ९५२ कोटी रूपयांचा महसूल जमा झाला आहे.

 

विभागाने सन २०२१-२२ या वर्षात नोव्हेंबरअखेर ९७४८.९६ कोटी रूपयांचा महसूल जमा केला होता. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी महसुलात ३२.८६ टक्के वाढ झाली आहे.राज्य शासनाच्या उत्पन्नात ‌यामुळे मोठी वाढ झाली आहे.
Rate Card

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.