प्रधानमंत्री योजनेत,आयकर भरणाऱ्या 12 हजार शेतकऱ्यांनी लाटले 11 कोटी

0सांगली : सांगली जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 4 लाख 58 हजार 190 लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. या लाभार्थ्यांपैकी 1 हजार 660 अपात्र लाभार्थी व 12 हजार 607 आयकर भरणारे अपात्र लाभार्थी यांची यादी शासनाकडून पोर्टलवर प्राप्त झाली आहे. अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेली रक्कम तात्काळ शासनास जमा करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे.या योजनेंतर्गत 1 हजार 660 अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर 89 लाख 54 हजार तसेच 12 हजार 607 आयकर भरणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर 10 कोटी 46 लाख 6 हजार रूपये रक्कम जमा झालेली आहे. संबंधिताकडून तात्काळ रक्कम वसूल करण्यासाठी तालुकास्तरावर सूचना देण्यात आल्या असून तालुकास्तरावर अपात्र लाभार्थींना नोटीस काढण्याचे काम सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले.

Rate Cardतालुकानिहाय अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या व कंसात त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम पुढीलप्रमाणे. आटपाडी  14 (68 हजार रूपये), जत 48 (3 लाख 4 हजार रूपये), कडेगाव 159 (7 लाख 10 हजार रूपये), कवठेमहांकाळ 122 (5 लाख 50 हजार रूपये), खानापूर 39 (2 लाख 22 हजार रूपये), मिरज 763 (45 लाख 24 हजार रूपये), पलूस 188 (8 लाख 58 हजार रूपये), शिराळा 22 (1 लाख 12 हजार रूपये), तासगाव 184 (9 लाख 86 हजार रूपये), वाळवा 121 (6 लाख 20 हजार रूपये), अशा एकूण 1 हजार 660 अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर 89 लाख 54 हजार रूपये रक्कम जमा झालेली आहे.तालुकानिहाय आयकर भरणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या व कंसात त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली रक्कम पुढीलप्रमाणे. आटपाडी  1548 (1 कोटी 24 लाख 84 हजार रूपये), जत 1206 (97 लाख 88 हजार रूपये), कडेगाव 1603 (1 कोटी 44 लाख 66 हजार रूपये), कवठेमहांकाळ 713 (52 लाख 54 हजार रूपये), खानापूर 1656 (1 कोटी 33 लाख 62 हजार रूपये), मिरज 1644 (1 कोटी 28 लाख 10 हजार रूपये), पलूस 862 (72 लाख 76 हजार रूपये), शिराळा 751 (69 लाख 40 हजार रूपये), तासगाव 1133 (87 लाख 50 हजार रूपये), वाळवा 1491 (1 कोटी 34 लाख 76 हजार रूपये), अशा एकूण 12 हजार 607 आयकर भरणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर 10 कोटी 46 लाख 6 हजार रूपये रक्कम जमा झालेली आहे.

shree ram advt

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.